ANIMAL HOPE ANIMAL HOPE facebook twitter Google Plus
Články > Hyperestrogenismus u fretek

Hyperestrogenismus u fretek

U samic fretek je asi jedním z nějčastěji se vyskytujících onemocnění. Jeho příznaky se objevují ve chvíli, kdy říje trvá déle jak 4 týdny v kuse.

Fretky v zájmových chovech jsou obvykle chovány jednotlivě. Pokud fretka v říji není samcem stimulována k ovulaci, tak asi u 50% samic ovariální folikuly nezovulují, a tím dochází k estrogenní stimulaci organismu. Pokud estrogeny v těle fretky působí déle než měsíc, dochází k útlumu funkce kostní dřeně a vzniká život ohrožující aplastická anémie.

Chovatel si může povšimnout výrazného otoku vulvy, který nemizí. Často otok provází průsvitný až hlenovitý výtok. Fretky mívají symetrické alopecie (místa bez srsti) na břiše, hřbetu a ocase. Dále pozorujeme apatii, hubnutí až anorexii a výraznou celkovou slabost. Vlivem pohlavních hormonů se snižuje imunita a rozvíjí se anémie.

V době, kdy se onemocnění začne projevovat, je zdravotní stav zvířete často tak závažný, že onemocnění nepřežije. Prognóza závisí na stupni anémie, pokud má fretka hematokrit (procento červených krvinek) pod 20% není téměř šance na záchranu. Při hematokritu 20 – 30% je prognóza opatrná. Naopak s hematoktitem nad 30% je prognoza dobrá. Prvním krokem při terapii je odstranění zdroje estrogenů – toho docílíme buď medikamentözně nebo chirurgicky, případně kombinací obou metod. U samic, které nejsou určeny k chovu je terapií volby kastrace. Chirurgický zákrok musí být proveden s minimálními ztrátami krve. Pokud je anémie výrazná, je nutno ke stabilizaci před vlastním operačním zákrokem podat transfuzi plné krve.

Prevencí těchto stavů a zároveň prevencí k odálení hyperadrenokorticismu u fretek je kastrace. Samičky se preventivně kastrují ve věku 6 – 9 měsíců. Pokud máte samičku fretky pouze jako mazlíka jednoznačně doporučujeme kastraci. Opakovaně se u nás v ordinaci setkáváme s chybou, kdy je fretce opakovaně několik měsíců až let aplikována hormonální injekce na přerušení říje.

MVDr. Barbora Trnková, 8.7.2015